Eskişehir Patent, tasarım tescil konusunda da hizmet vermektedir. Eskişehir Patent, Türkiye’de ve yurtdışında marka, patent, tasarım ve diğer fikri mülkiyet hakları konusunda uzmanlaşmış bir hukuk bürosudur. 

Tasarım Tescili Nedir?

Tasarım tescili, bir ürünün dış görünümünün yeni ve ayırt edici nitelikte olması şartıyla, bu görünümün korunmasını sağlayan bir hukuki araçtır. Tasarım tescili ile tasarım sahibi, tasarımının izinsiz kullanılmasını, üretilmesini, piyasaya sunulmasını, ithalatını ya da ticari amaçla kullanımını ve satışını engelleyebilir.

Eskişehir Patent, tasarım tescili konusunda işletmelere yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır.

 

Endüstriyel Tasarım Tescili Nedir? | Eskişehir Patent

 

endüstriyel tasarım tescili nedir?-Eskisehir patent

Endüstri tasarım tescili nedir; 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu‘ nun (SMK) 55/2 madde hükmünce bilgisayar programları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra birleşik bir ürün veya bu ürünü oluşturan parçaları, ambalaj gibi nesneleri, birden çok nesnenin bir arada algılanan sunumlarını, grafik sembolleri ve tipografik karakter ile (SMK) 55(1) Madde hükmünce; ürünün bütünü veya  herhangi bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüne sahip  endüstriyel ürünlerin tasarım tescil yoluyla korunmasına endüstriyel tasarım tescili denir.

Endüstriyel tasarım uygulanabilecek her türlü nesneyi kapsayacak şekilde ürünler oldukça geniş tanımlanmıştır. Endüstriyel tasarıma konu ürünün gerçekten üretilip üretilemeyeceği, kullanılıp kullanılamayacağı Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)  tarafından incelenmemektedir.

Yukarıdaki endüstriyel ürün tanımında da belirtildiği üzere endüstriyel yolla veya elle üretilmeyen nesneler tasarım korumasından faydalanamaz. Bitki, çiçek ve meyve gibi canlı organizmaların doğal ortamındaki görünümünü açıklayan tasarımların biçimleri, farklı olsa da elle veya endüstriyel işlem sonucu üretildiği ortaya konulmaz ise reddedilir. Örneğin; doğal ortamında oluşan ağaç kökü ile kare biçimindeki karpuz tasarım tescil ile korunamaz

Birleşik ürün ise sökülüp takılma yoluyla değiştirilebilen veya yenilenebilen parçalardan oluşan üründür (Sınai Mülkiyet Knaunu (SMK) Madde 55(3)).

Ürün tanımı içerisinde yer alan nesnelere ilişkin bazı örnekler şunlardır:

• Endüstriyel yolla veya elle üretilen nesneler (avize, sandalye vb.) (Şekil 1, Şekil 2)

 

endüstriyel yolla veya elle üretilen nesneler-Eskisehir patent

endüstriyel yolla veya elle üretilen nesneler-Eskisehir patent

 

• Birleşik ürün (otomobil, çamaşır makinesi vb.) (Şekil 3)

 

birleşik endüstriyel ürün tasarımı örneği-Eskisehir patent

birleşik endüstriyel ürün tasarımı örneği-Eskisehir patent

 

• Ambalajlar (Şekil 6, Şekil 7)

 

ambalaj tasarım örnekleri-Eskisehir patent

ambalaj tasarım örnekleri-Eskisehir patent

 

• Birden çok nesnenin bir arada algılanan sunumları (mağaza vb.) (Şekil 8, Şekil 9)

 

birden çok nesnenin bir arada algılanan sunumlarına örnekler-Eskisehir patent

birden çok nesnenin bir arada algılanan sunumlarına örnekler-Eskisehir patent

 

• Grafik semboller (masaüstü simgeler, ikonlar, logolar vb.) (Şekil 10, Şekil 11)

 

grafik tasarım nedir?-Eskisehir patent

grafik tasarım nedir?-Eskisehir patent

• Tipografik karakterler (arial, calibri vb. yazı karakterleri) (Şekil 12, Şekil 13)

 

tipografik yazı karakter örnekleri-Eskisehir patent

tipografik yazı karakter örnekleri-Eskisehir patent

 

Yukarıda sayılan nesnelerin yanı sıra, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde korunabilecek resim, fotoğraf, heykel, afiş, çizgi karakter, mimari yapılar, haritalar, internet sayfaları vb. eserler de tasarım korumasından faydalanabilmektedir.

Ürün tanımında da belirtildiği üzere endüstriyel yolla veya elle üretilmeyen nesneler tasarım korumasından faydalanamaz. Bitki, çiçek ve meyve gibi canlı organizmaların doğal ortamındaki görünümünü açıklayan tasarımların biçimleri, farklı olsa da elle veya endüstriyel işlem sonucu üretildiği ortaya konulmaz ise reddedilir. Örneğin; doğal ortamında oluşan ağaç kökü ile kare biçimindeki karpuz tasarımla korunamaz.

 

Eskişehir Patent İle Tasarım Tescili Nasıl Yapılır?

 

tasarım tescil başvurusu nasıl yapılır-Eskisehir patent

 

Tasarım tescili başvurusu, Eskişehir Patent aracılığıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılır. Başvuru, tasarımın bir örneğinin ve tasarımın tanımının sunulması ile yapılır. Tasarım tescili başvurusu, başvuru tarihinden itibaren 5 yıl süreyle koruma sağlar. Bu süre, 5’er yıllık yenilemelerle 25 yıla kadar uzatılabilir.

Tasarım Tescili ve Eskişehir Patent’in Avantajları

Eskişehir Patent, tasarım tescili konusunda aşağıdaki avantajlar sunmaktadır:

 • Uzman kadro: Eskişehir Patent, tasarım tescili konusunda uzmanlaşmış bir kadroya sahiptir. Bu kadro, tasarım tescili mevzuatı ve uygulamalarında uzmanlaşmıştır.
 • Profesyonel hizmet: Eskişehir Patent, tasarım tescili konusunda profesyonel hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetler, tasarım tescili başvurularının hazırlanması ve takibi, tasarım tescili başvurularının maliyet analizi ve tasarım tescili başvurularının stratejik planlanması gibi hizmetleri kapsamaktadır.
 • Kişiye özel hizmet: Eskişehir Patent, işletmelerin ihtiyaçlarına göre kişiye özel hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetler, işletmelerin tasarım tescili konusundaki hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

Eskişehir Patent, tasarım tescili konusunda işletmelere aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 • Tasarım tescili başvurularının hazırlanması ve takibi: Eskişehir Patent, işletmelerin tasarım tescili başvurularını hazırlar ve takip eder. Bu hizmet kapsamında, tasarımın koruma kapsamı belirlenir, tasarım tescili başvurusu hazırlanır ve başvuru süreci takip edilir.
 • Tasarım tescili başvurularının maliyet analizi: Eskişehir Patent, işletmelerin tasarım tescili başvurularının maliyetini analiz eder. Bu analiz kapsamında, tasarımın koruma kapsamı, tasarım tescili başvurusu için gerekli belgeler ve tasarım tescili başvurusu için gerekli ücretler değerlendirilir.
 • Tasarım tescili başvurularının stratejik planlanması: Eskişehir Patent, işletmelerin tasarım tescili başvurularını stratejik olarak planlar. Bu planlama kapsamında, işletmelerin tasarım tescili hedefleri belirlenir ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli adımlar atılır.

Başvuru İşlemlerine İlişkin Ücretler


Başvuruya ilişkin ücretler, tasarım başvuru ve yayım ücreti ile varsa rüçhan ve yayım erteleme talebi ve vekil firma danışmanlık ve başvuru hizmet ücretlerinden oluşur.

Tasarım Tescil Başvuru Ücreti: Her bir tasarım tescil başvurusu için alınan ücret tasarım başvuru ücretidir. Bir tasarım içeren başvurular tekli, birden fazla tasarım içeren başvurular ise çoklu başvuru olarak değerlendirilir. Çoklu başvurularda yer alan ilave her bir tasarım için Tebliğde belirlenen ilave tasarım başvuru ücreti ödenir

Tüm tasarım tescil işlem ücretlerini Tasarım tescil Ücretleri sayfamızı inceleyebilirsiniz.

 

Tasarım Tescili Örnekleri

 

tasarım tescil örnekleri-Eskisehir patent

Yan taraftaki görselden Eskişehir Patent ve Etkin Patent’ in kurucusu Bülent AYDIN adına 31/12/2014 tarih ve 2014/09318 numarayla kayıtlı maskot tasarım tescilini örnek tasarım tescil olarak inceleyebilirsiniz.

ilgili tasarım başta “e-emlak” markası olmak üzere yine Bülent AYDIN adına kayıtlı ve Etkin Patent tarafından işletilen 70 adet marka ve web sayfasında kullanılmaktadır.

Örnekteki maskot tasarımı, logo, sembol ve desenler vb. tasarımlar sadece kullanıldıkları mal ve hizmetlerde değil tüm mal ve hizmetler bakımından korunmaktadır.

Yani tescilli maskotun sadece gayrimenkul/emlak hizmetlerinde kullanılıyor olması nedneiyle üçüncü bir taraf farklı bir ürün ve hizmette kullanamaz.

Bu arada “e-emlak” maskot tasarımı hem sektöründe hem de benzer nitelikklerdeki tasarımlar bakımından oldukça güçlü ayırt ediciliğe sahiptir. Bu güç lü ayırt edicilik hem yüksek koruma sağlamaktadır hem de markalaşmaya da oldukça önemli katkılar sunmaktadır.

Örnek verdiğimiz maskot sicil kayıtlarında görülebileceği üzere ilk beş yıl süresini doldurduğundan yenile yapılmış durumdadır. Yani tasarım tesciller 5 yılda bir ve en fazla 25 yıl koruma sağlanmaktadır.

 

Eskişehir Patent Rehber Niteliğindeki Önerileri

 

tasarım başvurularında dikkat edilmesi gereken hususlar-Eskisehir patent

 

Gıda Tasarım Tescil Başvuruları

Yenilik incelemesinde gıdaların sadece dış görünümleri dikkate alınır (Şekil 173). Normal kullanım esnasında görülmeyen ancak tüketim aşamasında görülebilen kek, çikolata gibi gıdaların iç yapıları14 tasarım korumasından faydalanamaz (Şekil 174), ek görsel anlatım sunulması koruma kapsamını etkilemez.

 

gıda tasarım örnekleri-Eskisehir patent

gıda tasarım örnekleri-Eskisehir patent

 

Tekstil ve Aksesuar Tasarım Tescil Başvuruları

Giysilerle ilgili görsel anlatımlarda canlı manken kullanılmamalıdır. Görsel anlatımda tasarım dışı unsur (canlı manken, eşarp, ayakkabı vs.) kullanılması koruma sınırlarını belirsizleştirdiğinden uygun değildir (Şekil 77).

Görsel anlatımda cansız manken kullanımı söz konusu ise sadece tasarımın ilgili olduğu bölümde yer verilmelidir. Elbise ile ilgili bir tasarımda cansız mankenin sadece gövde kısmına yer verilmeli, kafa kısmına yer almamalıdır (Şekil 178). Eşarp ve bağlama şekilleri ile ilgili tasarım başvurusunda ise cansız mankenin sadece kafası kullanılmalıdır.

tekstil ve aksesuar tasarım başvuru örnekleri-Eskisehir patent

tekstil ve aksesuar tasarım başvuru örnekleri-Eskisehir patent

Tasarımın rengi ile arka fonun renk kontrastı iyi ayarlanmalıdır. Özellikle giysi tasarımlarının anlaşılabilir olabilmesi için katalog çekimlerinde olduğu gibi açık, sade, kaliteli, arka fon nötr ve mümkün mertebe beyaz sunulmalıdır (Şekil 179). Aşağıda renk kontrastının iyi ayarlanmamasından dolayı koruma sınırı belirgin olmayan örnekler yer almaktadır (Şekil 180-Şekil 182).

uygunsuz tekstil tasarım örnekleri-Eskisehir patent

uygunsuz tekstil tasarım örnekleri-Eskisehir patent

Şekil 183’de olduğu gibi görsel anlatımda cansız manken beyaz renge boyanmamalıdır, boyamadan dolayı tasarım korumasında belirsizlikler oluşmaktadır, ceket sağ ve sol iki parçaya ayrılmış, el kısmının olduğu kısımlarda yırtmaç varmış gibi görünmektedir.

Görsel anlatımlarda etiket gibi tasarım dışı unsurlara yer verilmemelidir (Şekil 184). Tasarım unsurlarını tam olarak yansıtacak biçimde görsel anlatımlar sunulmalıdır. Şekil 185’de sadece elbisenin kolu mu yoksa tamamı mı korunmak isteniyor açık değildir.

Elbisenin kolundaki süsleme korunmak isteniyorsa koruma kapsamı dışında bırakılan kısımla ilgili feragatname sunulmalıdır.

tekstil tasarım başvuru unsurları-Eskisehir patent

tekstil tasarım başvuru unsurları-Eskisehir patent


tekstil tasarım başvuru unsurları-Eskisehir patent

Sağ ve sol çiftten oluşan ayakkabı, terlik ve eldiven gibi tasarım başvurularında sağ ve sol tasarımlar birbirinin simetriği ise sadece sağ veya sol çiftten herhangi birisinin tasarımının sunulması yeterlidir.

Mobilya ve Ev Eşyaları Tasarım Tescil Başvuruları

Mobilyalarla ilgili zigon sehpa tasarımının başvuruya konu edilmesi durumunda, sehpalar aynı ise ilk görsel anlatımda sehpalardan birisi verilirken, sehpaların içe içe geçmiş hali ek resim olarak sunulabilir (Şekil 186-Şekil 187). Sehpaların farklı olması durumunda her biri farklı tasarım olarak işleme alınır. Aralarında fiziksel bağ olmayan, ancak ürün adı tek ürünü ifade eden televizyon ünitesi, duvar ünitesi gibi ürünlerde; tasarım genel kullanımda tek ürün olarak algılanıyorsa, parçalarıyla beraber tek görsel anlatım içerisinde verilebilir (Şekil 188, Şekil 189).

 

mobilya tasarım başvuru örnekleri-Eskisehir patent

mobilya tasarım başvuru örnekleri-Eskisehir patent

örnek mobilya duvar ünitesi-Eskisehir patent

örnek mobilya duvar ünitesi-Eskisehir patent

Aralarında fiziksel bağ bulunmayan ve birlikte satılan setler (örn. koltuk ve oturma seti) de tek bir görsel anlatım içerisinde sunulabilir (Şekil 190-Şekil 191).

örnek mobilya set tasarım başvuruları-Eskisehir patent

örnek mobilya set tasarım başvuruları-Eskisehir patent

Ambalaj Tasarım Tescil Başvuruları


Ambalajlarla ilgili tasarım başvuruları 09.00 sınıfından yapılır. Ambalaj tasarımının (Şekil
192) açık hali ek resim (Şekil 193) olarak sunulabilir.

 

örnek ambalaj tasarım tescil başvuru örneği-Eskisehir patent

örnek ambalaj tasarım tescil başvuru örneği-Eskisehir patent

Ambalaj deseninin üç boyutlu ürün üzerinde uygulamasını gösteren tasarım başvurusu
tek başına 32.00 sınıftan yapılamaz, 09-00 sınıfından yapılması gerekir (Şekil 194-Şekil
195). 32.00 sınıftan yapılmak istenirse görsel anlatımda feragatname kullanılmalıdır
(Şekil 196-Şekil 197).

ambalaj tasarım tescil başvuru örnekleri-Eskisehir patent

ambalaj tasarım tescil başvuru örnekleri-Eskisehir patent

İnşaat ve Mimari Tasarım Tescil Başvurular

Mimari, iç mimari veya peyzajla ilgili plan ve proje tasarım başvuruları (Şekil 206-Şekil 207) Locarno Sınıfı 19-08 kapsamında “basılı malzemeler” olarak yapılabilir. Yapıların Versiyon 1.0 Tarih: 01.07.2019 94 tamamının (Şekil 208) veya bir parçasının bitmiş görünüme ilişkin tasarım başvuruları Locarno Sınıfı 25-03 altında sunulmalıdır.

 

inşaat ve mimari tasarım başvuru örnekleri-Eskisehir patent

inşaat ve mimari tasarım başvuru örnekleri-Eskisehir patent

Desen ve Süsleme Tasarım Tescil Başvuruları


Özellikle halı desenleriyle ilgili sunulan görsel anlatımlarda, fotoğrafların kalitesinin ve çözünürlüğünün yüksek olması, tasarımın açık ve anlaşılır olması gerekmektedir (Şekil 212-Şekil 214). Kendi doğal renginden dolayı belirgin olmayan desen tasarımlarının, mümkünse çizim olarak sunulması tavsiye edilir.

uygunsuz desen süsleme tasarım başvuru örnekleri-Eskisehir patent

uygunsuz desen süsleme tasarım başvuru örnekleri-Eskisehir patent

Eskişehir Patent’ten Tasarım Tescil Süreci

tasarım tescil süreci-Eskisehir patent

Eskişehir Patent, Türkiye’de ve yurtdışında marka, patent, tasarım ve diğer fikri mülkiyet hakları konusunda uzmanlaşmış bir hukuk bürosudur. Eskişehir Patent, tasarım tescil konusunda da hizmet vermektedir.

Eskişehir Patent, tasarım tescil süreci boyunca işletmelere aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 • Başvuru: Eskişehir Patent, işletmelerin tasarım tescili başvurularını hazırlar ve takip eder. Bu hizmet kapsamında, tasarımın koruma kapsamı belirlenir, tasarım tescili başvurusu hazırlanır ve başvuru süreci takip edilir.
 • İnceleme: Eskişehir Patent, işletmelerin tasarım tescili başvurularının yenilik ve ayırt edici nitelik açısından incelenmesini takip eder.
 • Yayım: Eskişehir Patent, işletmelerin tasarım tescili başvurularının kamuya ilan edilmesini takip eder.
 • Karar: Eskişehir Patent, işletmelerin tasarım tescili başvurularına yapılan itirazların değerlendirilmesini takip eder.
 • Tescil Belgesi: Eskişehir Patent, işletmelerin tasarım tescil belgelerini takip eder ve işletmelere teslim eder.

Eskişehir Patent, tasarım tescil süreci boyunca işletmelere hızlı, kaliteli ve profesyonel hizmetler sunmaktadır.

Tasarım Tescil Süreci ile İlgili İpuçları

Tasarım tescil süreci, işletmeler için önemli bir yatırımdır. Bu nedenle, tasarım tescil sürecini iyi bir şekilde yürütmek önemlidir. Tasarım tescil süreci ile ilgili işletmelere faydalı olabilecek bazı ipuçları şunlardır:

 • Tasarımınızı iyi tanıyın: Tasarımınızın yenilik ve ayırt edici niteliklerini iyi anlamak, tasarım tescil başvurunuzun başarılı olma olasılığını artıracaktır.
 • Uzman birinden yardım alın: Tasarım tescil süreci karmaşık ve teknik bir süreçtir. Bu nedenle, tasarım tescil başvurunuzu hazırlarken ve takip ederken bir uzmandan yardım almanız faydalı olacaktır.
 • Düzenli olarak takip edin: Tasarım tescil süreci uzun bir süreç olabilir. Bu nedenle, tasarım tescil başvurunuzu düzenli olarak takip etmeniz önemlidir.

Eskişehir Patent, tasarım tescil süreci ile ilgili işletmelere yardımcı olabilecek kapsamlı bir hizmet yelpazesine sahiptir. Eskişehir Patent ile tasarım tescil sürecinizi güvenle yürütebilirsiniz.

 

Eskişehir Patent Çevrimiçi Tasarım İşlem Ücretleri

Tekli Tasarım Tescil Ücreti

Orijinal fiyat: ₺6.500,00.Şu andaki fiyat: ₺2.750,00.

Beşli Tasarım Tescil Ücreti

Orijinal fiyat: ₺15.000,00.Şu andaki fiyat: ₺6.633,33.

Onlu Tasarım Tescil Ücreti

Orijinal fiyat: ₺20.000,00.Şu andaki fiyat: ₺10.133,33.

Yirmibeşli Tasarım Tescil Ücreti

Orijinal fiyat: ₺40.000,00.Şu andaki fiyat: ₺19.633,33.