İsim hakkı alma demek, üretim ve ticareti yapılan mal ve hizmetlere verilen isimler veya yine mal ve hizmetlerde faaliyet gösteren web sitesinin ismi yani alan adı (domain) isimlerinin tescil yoluyla korunması anlamında kullanılmaktadır. Özet olarak isim hakkı alma demek marka tescili demektir.

Ayrıca herhangi bir mal ve hizmet verilmese dahi örneğin instagram, Twiter, Facebook vb. sosyal medya hesap isim hakları da yine marka tescil yoluyla koruma altına alınabilir. Dahası vergi mükellefi veya herhangi bir oda kaydı şartı da bulunmamaktadır.

Ancak ister bir mağaza ismi olsun, ister bir İnstegram hesap ismi olsun, isterse sanal bir mağaza ismi olsun veya herhangi bir müzik grubu ismi veya bir etkinlik ismi olsun şahıs veya birden çok şahıslar/şirketler marka tescil yoluyla koruma altına alınabilir.

Türkiye’ de tescile yetkili tek kurum Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) dir.

 

İsim Hakkı | Eskişehir Patent

 

İsim hakkı, marka olarak kullanılacak isimlerin marka tescili yapılarak korunması anlamında kullanılmaktadır.

Eskişehir Patent olarak, isim hakkı işlemlerinde, hem ilgili marka isminin tescil kriterlerine sahip olup olmadığı hem de güçlü marka algısı yaratıp yaratmayacağı konularında konusunda uzman marka danışman ve marka vekillerince danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Eskişehir Patent olarak mutlaka,  marka tescil başvuru öncesi, önceden tescilli marka isimleriyle aynı veya benzerlerinin olup olmadığı, karışıklık ve iltibas tehlikesi yaratan marka isimlerinin olup olmadığının ve hatta çağrıştırma tehlikesinin olup olmadığını “ isim hakkı sorgulama” sayfamızdan incelemenizi öneriyoruz.

Şahıs isimleri ve/veya isim ve soyadı birlikte marka tescili yapılarak ilgili mal ve hizmet grupları için isim hakkı koruma altına alınabilir. İlgili isim veya isim ve soyadı ile oluşturulan bileşke marka kayıtlı mal ve hizmetlerde aynı ismi taşıyan şahıs/şahıslar tarafından da tescil edilmedikçe kullanılamaz.

Eskişehir Patent marka isim tescillerinin yanı sıra gelecek öngörüleri üzerine yaratıcı projelerle konumlandırılmış yeni marka isimlendirme çalışmaları da yapmaktadır. Konuya ilişkin Eskişehir Patent marka vekil ve danışmanlarından ücretsiz yardım alabilirsiniz.

 

İsim Patenti Alma | Eskişehir Patent

 

isim patenti alma-Eskisehir patent

İsim patenti alma kavramı, mal ve hizmetlerde kullanılan marka niteliğindeki kelime, harf, şekil veya bunların kombinasyonundan oluşturulmuş isimlerinin veya web sayfaları, Instagram, Twitter, Facebook, Bloglar vb. sosyal medyada kullanılan isimlerin marka tescil yoluyla patentlenerek koruma altına alınması anlamında kullanılmaktadır.

Patent aslında bir buluşun belgesi olup, patent kavramı genellikle halkın bir kesimi tarafından tescil veya koruma kavramları yerine ikame edilmektedir.

Yani isim tescili , isim patenti vb. kavramların tümü kullanılan veya kullanılmaya düşünülen isimlerin tescil yoluyla korunması anlamındadır.

Her hangi bir ticaret ve vergi dairesi vb. herhangi bir kurum kaydı ve izni olmaksızın isimlerin tescilleri sadece TÜRKPATENT tarafından yapılmaktadır.

Eskişehir Patent’ in iştiraki olduğu Etkin Patent, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) kayıtlı vekil firma olup, müvekkillerine isim tescili konularında danışmanlık, başvuru ve tescil hizmetleri vermektedir.

Özellikle son yıllarda gelişen sosyal medya üzerinden bireysel tanıtım, pazarlama ve satış aksiyonları nedeniyle kullanılan isimler marka niteliğine kavuştuğundan tescil edilmesini mutlaka öneriyoruz. Tescilsiz bir ismin kullanılması veya bu ismin bir başkası adına kayıt/tescilli olması halinde ciddi hukuki sorunlar yaşanabilir.

Dolayısıyla, herhangi bir ticari faaliyetini olmasa bile bir başkası adına kayıt/tescili isimlerin alan adı ve sosyal medya hesap ismi olarak kullanılmamasını özellikle öneriyoruz.

Kısa ve Öz, akılda kalıcı, ayırt edici yeni marka isimleri, şirket isimleri ve firma isimleri için her zaman farklı ve yaratıcı çözümler üreten Eskişehir Patent ve iştiraki olduğu Etkin Patent’i tercih ediniz.

Konu hakkında uzmanlarımızla özellikle görüşmenizi öneriyoruz.

 

Eskişehir Patent İle İsim Hakkı Araştırma

 

İsim hakkı araştırma iş ve işlemlerini farklı kurum ve kuruluşlarda yapılması gerekmektedir. Kullanılan veya kullanılmak istenen alan adı, sosyal medya hesapları, ve marka niteliğindeki isimlerin veya bunlarla kombin edilmiş logoların marka tescilinin olup olmadığını TÜRKPATENT veri tabanı üzerinde araştırma ve incelenmesi gerekmektedir.

Yine isimlerin bir Ticaret Unvanı olarak bir başkası adına kayıt ve tescilli olma ihtimali gözetilerek Sanayi ve Ticaret Odalarında da araştırılması yararlı olacaktır.

Yine kullanılacak isimlerin alan adlarının bir başkası tarafından kullanılıp kullanılmadığının araştırılması gerekmektedir. Bu arada alan adlarının uzantıları ayrıt edici olarak kabul edilmemektedir. Yani örneğin bir ismin com uzantılı alan adının bir başkası tarafından tescilli veya tescilsiz marka niteliğinde kullanılması halinde bir takım hukuki çekişme ve sorunlar yaşanabilir.

Uzmanlarımız tarafından ayrıntılı bir şekilde hazırlanan isim hakkı sorgulama başlıklı yazımızın da özellikle incelemenizi öneriyoruz.


Özellikle belirtmek gerekir ki tüm isim hakkı sorgulama işlemlerinin bir uzman tarafından yapılması oldukça önem arz etmektedir. İsimlerin ayırt edici nitelikler, asli ve esaslı unsurların, tali unsurların tespitinin bir uzman tarafından yapılması gerekmektedir.

Ayrıca isimlerin yanı sıra kullanılan şekiller (logo dahil) bir başkası adına marka tescili veya tasarım tescili olması durumunda da yine bir takım hukuki sorunlar yaşanabilir. Dahası isimleri TÜRKPATENT veri tabanı üzerinde kolay bir şekilde araştırma ve inceleme yapmak mümkünken şekiller ve logoların bir başkası adına tescilli olup olmadığını saptamak çok da kolay olmamaktadır. Çünkü şekiller ve logolar marka tescili, tasarım tescili veya telif hakları kapsamında bir başkası adına kayıt/tescilli olabilir. Her birini ayrı ayrı araştırarak sonuca ulaşmak oldukça zordur.

Dolayısıyla tüm isim hakkı araştırma işlemlerin uzman bir vekil veya vekil firma tarafından yapılması gelecekte olası hukuki sorunları engelleyeceği gibi olası maddi ve manevi kayıplarda önlenmiş olacaktır.

 

İsim Hakkı Alma Fiyatları | Eskişehir Patent

 

isim hakkı alma fiyatları-Eskisehir patent

 

İsim hakkı almak, bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmesini sağlayan, yasal olarak korunan bir marka tescili anlamına gelir. Marka tescili, markanın rakipler tarafından taklit edilmesini, tüketicilerin yanıltılmasını ve markanın değerinin azalmasını önler.

İsim Hakkı Alma Fiyatları Neye Göre Belirlenir?

İsim hakkı alma fiyatları, aşağıdaki faktörlere göre belirlenir:

  • Markanın kapsadığı mal ve hizmetler: Marka, tek bir mal veya hizmet için tescil ettirilebilir veya birden fazla mal veya hizmet için tescil ettirilebilir. Marka, birden fazla mal veya hizmet için tescil ettirildiği takdirde, tescil ücreti de artar.
  • Markanın tescil edildiği ülke: Marka, Türkiye’de veya uluslararası alanda tescil ettirilebilir. Türkiye’de tescil ettirilen bir marka için ödenecek ücret, uluslararası alanda tescil ettirilen bir marka için ödenecek ücretten daha düşüktür.
  • Marka tescil başvurusunda kullanılan patent vekilleri veya danışmanlık firmaları: Marka tescil başvurusunda kullanılan patent vekilleri veya danışmanlık firmaları, farklı ücretler talep edebilir.

Eskişehir Patent ile İsim Hakkı Alma Fiyatları

Eskişehir Patent, marka tescili konusunda uzman kadrosu ve deneyimli ekibiyle işletmelere kaliteli hizmet sunmaktadır. Eskişehir Patent ile marka tescili yaptırmak için tüm marka işlem ücretlerini buradan çevrimiçi işlem ücretlerini ise aşağıda bulabilirsiniz.

 

Eskişehir Patent Çevrimiçi Marka İşlem Ücretleri

 

Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti

Orijinal fiyat: ₺7.000,00.Şu andaki fiyat: ₺2.854,17.

Marka Tescil Yenileme Ücreti

Orijinal fiyat: ₺11.500,00.Şu andaki fiyat: ₺5.470,83.

Marka Devir Ücreti

Orijinal fiyat: ₺11.000,00.Şu andaki fiyat: ₺4.858,33.

Marka İtiraza Karşı Görüş Ücreti

Orijinal fiyat: ₺5.000,00.Şu andaki fiyat: ₺3.500,00.